Certyfikaty
Certyfikat zgodności z normą EN ISO 9001: 2015

Nasz sortyment oferuje najróżniejsze warianty przekładni. Nie ważne jest to, czy Państwo potrzebują standardowy model lub poszukują niekonwencjonalnego rozwiązania. My dostarczymy Państwu odpowiednią przekładnię – produkcji seryjnej lub jednostkowej.

Prąd trójfazowy

Wersja ze stopkami

Przekladnia  Walek zdawczy Walek drazony   Jednostopniowe   Dwustopniowe  Dopuszczalnie max. Moment obrotowy (Nm) od-toObroty przekladni (Upm) Obroty silnika: 1400 lub 2800 obr/min
SN 55 - 1514 - 1120
SN 185 - 1514 - 1120
SN 145 - 1514 - 1120
SN 3 B11 - 1719 - 560
SN 3 B411 - 1719 - 560
SN 3  S11 - 1719 - 560
SN 9 BN23 - 3618 - 207
SN 9 B 23 - 3618 - 207
SN 9 SH23 - 3618 - 207
SN 9 SV 23 - 3618 - 207
SN 8 SH 54 - 11319 - 295
SN 8 SV54 - 11319 - 295
SN 10 SH121 - 23019 - 224
SN 10 SV121 - 23019 - 224
SN 46 - 7 0,9 - 224
SN 4 B6 - 70,9 - 224
SN 611 - 150,9 - 56
SN 216 - 200,4 - 112
SN 12252,8 - 224
SN 12 X23 -353,2 - 253
SN 1135 - 360,6 - 56
SN 1331 - 502,4 - 190
SN 772 - 1130,6 - 40
SN 7 S1400,6 - 40
SN 1800,9 - 23
SN 19111 - 1203,5 - 84
SN 18 H12 - 1325 - 400
SN 14 H 11 - 1719 - 560
SN 3 BH11 - 1719 - 560
SN 3 VH11 - 1719 - 560
SN 9 BH23 - 3618 - 207
SN 9 SHH23 - 3618 - 207
SN 9 SVH 23 - 3618 - 207
SN 8 SHH54 - 11319 - 295
SN 8 SVH54 - 11319 - 295
SN 10 SHH121 - 23019 - 224
SN 10 SVH121 - 23019 - 224
SN 13 H62 - 703,3 - 140
SN 19 H111 - 120 3,5 - 84

Wersja z kołnierzem

Przekladnia  Walek zdawczy Walek drazony   Jednostopniowe   Dwustopniowe  Dopuszczalnie max. Moment obrotowy (Nm) od-toObroty przekladni (Upm) Obroty silnika: 1400 lub 2800 obr/min
SN 5 FL5 - 15 14 - 1120
SN 5 FR5 - 1514 - 1120
SN 185 - 1514 - 1120
SN 145 - 1514 - 1120
SN 3 F11 - 1719 - 560
SN 3 FL11 - 1719 - 560
SN 9 F23 - 3618 - 207
SN 8 F54 - 11319 - 295
SN 10 F121 - 23019 - 224
SN 4 F6 - 70,9 - 224
SN 6 F11 - 150,9 - 56
SN 2 F16 - 200,4 - 112
SN 12 F252,8 - 224
SN 12 FX23 - 353,2 - 253
SN 11 F35 - 360,6 - 56
SN 13 F31 - 502,4 - 190
SN 7 F72 - 1130,6 - 40
SN 19 F 111 - 1203,5 - 84
SN 5 FLH5 - 1514 - 1120
SN 5 FRH5 - 1514 - 1120
SN 18 H12 - 1325 - 400
SN 14 H11 - 1719 - 560
SN 3 VH11 - 1719 - 560
SN 3 BHFL11 - 1719 - 560
SN 3 FH11 - 1719 - 560
SN 3 FLH11 - 1719 - 560
SN 9 BFH23 - 3618 - 207
SN 9 FH23 - 3618 - 207
SN 8 BFH54 - 11319 - 295
SN 8 FH54 - 11319 - 295
SN 8 DSH54 - 11319 - 295
SN 10 BFH121 - 23019 - 224
SN 10 FH121 - 23019 - 224
SN 6 FH11 - 150,9 - 56
SN 12 FH252,8 - 224
SN 12 FHX23 - 353,2 - 253
SN 13 FH62 - 703,3 - 140
SN 19 FH111 - 1203,5 - 84

Prąd stały

Wersja ze stopkami

Przekladnia  Walek zdawczy Walek drazony   Jednostopniowe   Dwustopniowe  Dopuszczalnie max. Moment obrotowy (Nm) od-toObroty przekladni (Upm) Obroty silnika: 3000 obr/min

SN 5 G

 

 

5 – 15

30 - 1200

SN 18 G

 

 

5 – 15

30 - 1200

SN 14 G

 

 

5 – 15

30 - 1200

SN 3 BG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 3 B4G

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 3 SG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 9 BNG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 9 BG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 9 SHG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 9 SVG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 8 SHG

 

 

54 – 113

40 - 632

SN 8 SVG

 

 

54 – 113

40 - 632

SN 4 G

 

 

6 – 7

2,0 - 240

SN 4 BG

 

 

6 – 7

2,0 - 240

SN 6 G

 

 

11 – 15

2,0 - 60

SN 2 G

 

 

16 – 20

0,8 - 120

SN 12 G

 

 

25

6,0 - 240

SN 12 XG

23 - 35

6,8 - 270

SN 11 G

 

 

35 – 36

1,3 - 60

SN 13 G

 

 

31 – 50

5,1 - 203

SN 7 G

 

 

72 – 113

1,2 - 43

SN 19 G

 

 

111 – 120

7,6 - 90

SN 18 HG

 

 

12 – 13

55 - 429

SN 14 HG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 3 BHG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 3 VHG

11 - 17

40 - 600

SN 9 BHG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 9 SHHG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 9 SVHG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 8 SHHG

 

 

54 – 113

40 - 632

SN 8 SVHG

 

 

54 – 113

40 - 632

SN 13 HG

 

 

62 – 70

7,0 - 150

SN 19 HG

 

 

111 – 120

7,6 - 90

Wersja z kołnierzem

Przekladnia  Walek zdawczy Walek drazony   Jednostopniowe   Dwustopniowe  Dopuszczalnie max. Moment obrotowy (Nm) od-toObroty przekladni (Upm) Obroty silnika: 3000 obr/min

SN 5 FLG

 

 

5 – 15

30 – 1200

SN 5 FRG

 

 

5 – 15

30 - 1200

SN 18 G

 

 

5 – 15

30 - 1200

SN 14 G

 

 

5 – 15

30 - 1200

SN 3 FG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 3 FLG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 9 FG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 8 FG

 

 

54 – 113

40 - 632

SN 4 FG

 

 

6 – 7

2,0 - 240

SN 6 FG

 

 

11 – 15

2,0 - 60

SN 2 FG

 

 

16 – 20

0,8 - 120

SN 12 FG

 

 

25

6,0 - 240

SN 12 FXG

23 - 35

6,8 - 270

SN 11 FG

 

 

35 – 36

1,3 - 60

SN 13 FG

 

 

31 – 50

5,1 - 203

SN 7 FG

 

 

72 – 113

1,2 - 43

SN 19 FG

 

 

111 – 120

7,6 - 90

SN 5 FLHG

 

 

5 – 15

30 - 1200

SN 5 FRHG

 

 

5 – 15

30 - 1200

SN 18 HG

 

 

12 – 13

55 - 429

SN 14 HG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 3 VHG

11 - 17

40 - 600

SN 3 BHFLG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 3 FHG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 3 FLHG

 

 

11 – 17

40 - 600

SN 9 BFHG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 9 FHG

 

 

23 – 36

38 - 444

SN 8 BFHG

54 - 113

40 - 632

SN 8 FHG

54 - 113

40 - 632

SN 8 DSHG

 

 

54 – 113

40 - 632

SN 6 FHG

 

 

11 – 15

2,0 - 60

SN 12 FHG

 

 

25

6,0 - 240

SN 12 FHXG

23 - 35

6,8 - 270

SN 13 FHG

 

 

62 – 70

7,0 - 150

SN 19 FHG

 

 

111 – 120

7,6 - 90

Przekładnie na prąd stały z magnesami trwałymi

Wersja ze stopkami

Przekladnia  Walek zdawczy Walek drazony   Jednostopniowe   Dwustopniowe  Dopuszczalnie max. Moment obrotowy (Nm) od-toObroty przekladni (Upm) Obroty silnika: 3000, 3300, 4000 obr/min

SN 15 GP

 

 

2 – 4

44 – 1000

SN 15 GP R

 

 

2 – 4

59 – 1333

SN 18 GP

 

 

5 – 15

30 – 1320

SN 4 GP

 

 

6 – 7

2,0 – 240

SN 12 GP

 

 

25

6,0 – 264

SN 12 XGP

23 - 35

6,8 - 298

SN 15 HGP

 

 

4

44 – 429

SN 15 HGP R

 

 

4

59 – 571

SN 18 HGP

 

 

12 – 13

55 – 471

Wersja z kołnierzem

Przekladnia  Walek zdawczy Walek drazony   Jednostopniowe   Dwustopniowe  Dopuszczalnie max. Moment obrotowy (Nm) od-toObroty przekladni (Upm) Obroty silnika: 3000, 3300, 4000 obr/min

SN 15 GP

 

 

2 – 4

44 – 1000

SN 15 GP R

 

 

2 – 4

59 – 1333

SN 5 FLGP

 

 

5 – 15

30 – 1320

SN 5 FRGP

 

 

5 – 15

30 – 1320

SN 18 GP

 

 

5 – 15

30 – 1320

SN 4 FGP

 

 

6 – 7

2,0 – 240

SN 12 FGP

 

 

25

6,0 – 264

SN 12 FXGP

23 - 35

6,8 - 298

SN 15 HGP

 

 

4

44 – 429

SN 15 HGP R

 

 

4

59 – 571

SN 5 FLHGP

 

 

5 – 15

30 – 1320

SN 5 FRHGP

 

 

5 – 15

30 – 1320

SN 18 HGP

 

 

12 – 13

55 – 471

SN 12 FHGP

 

 

25

6,0 – 264

SN 12 FHXGP

23 - 35

6,8 - 298

Pozostałe produkty

Rozszerzenie naszego programu dostawy