Certificaat
Wij zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001: 2015

Als familiebedrijf met lange traditie, vormt onze bedrijfsfilosofie het fundament van onze bedrijfscultuur. Als doel en oriëntatieleidraad regelt zij de dagelijkse samenwerking.

Klanten en tevredenheid
Als innovatieve onderneming stellen wij ons de hoogste klanttevredenheid tot doel. Onze uitdagingen worden bepaald door de wensen van de klanten; zij zijn onze aansporing. De basis voor alles is een respectvolle omgang met elkaar. Hierin vormen onze ethische principes het fundament waarop alle beslissingen en handelingen zijn gebaseerd.

Kwaliteit en klanteisen
De kwaliteit van onze producten voldoet aan de hoogste klanteisen. Onze kwaliteitsbewaking en de optimalisatie van onze processen zijn de belangrijkste voorwaarden voor de borging en constante verbetering van onze efficiëntie en concurrentiekracht. Uiteraard gecertificeerd volgens ISO 9001 en „Made in Mülheim".

Eerlijkheid en aanvaarding
Ons handelen is gebaseerd op een eerlijke, faire en vertrouwensvolle omgang. Een dergelijke instellingen verwachten wij eveneens van onze klanten, medewerkers en leveranciers. Alleen zo kunnen, door wederzijds vertrouwen en aanvaarding, langdurige relaties ontstaan en in stand blijven. Daarnaast tonen wij onze medewerkers het respect dat hen toekomt en streven wij eerlijke concurrentie na.

Vertrouwen en toekomst
Onze medewerkers werken zelfstandig met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Door deze liberale vorm van bedrijfsvoering, bieden wij hen de ruimte voor het ontwikkelen van eigen ideeën, die onze klanten ten goede komen en onze toekomst veilig stellen. Wij stellen een groot vertrouwen in onze medewerkers en koesteren de langdurige, duurzame arbeidsverhouding met hen.

Verantwoordelijkheid voor mens en milieu
Veiligheid en gezondheid op de werkplek hebben bij ons topprioriteit. Wij voeren een actief beleid van milieubescherming, door toepassing van de nieuwste technologieën. Zo beschermen wij de gezondheid van onze medewerkers, reduceren wij het energieverbruik en ontzien wij het milieu en de hulpbronnen.