Certificering
Vi er certificeret med DIN EN ISO 9001: 2015

Som et familiedrevet foretagende med faste traditioner udgør vores virksomhedsfilosofi grundlaget for kulturen i vores firma. Denne filosofi giver os mål og retning i vores indbyrdes forhold.

Kunder og tilfredshed
Som et innovativt firma er det vores mål at opnå størst mulig kundetilfredshed. Kundernes ønsker bestemmer vores opgaver og er drivkraften i vores virke. Derfor behandler vi hinanden med respekt, og vores etiske principper bestemmer alle vores beslutninger og handlinger.

Kvalitet og krav
Kvaliteten i vores produkter lever op til de højeste kundekrav. Kvalitetssikringen og optimeringen af processerne er vigtige forudsætninger for, at vi kan sikre og hele tiden forbedre vores lønsomhed og konkurrenceevne. Vi er certificeret iht. ISO 9001 naturligvis - og så er vi „Made in Mülheim“.

Ærlighed og accept
Vi optræder ærligt, fair og tillidsfuldt. Det samme forventer vi af vores kunder, medarbejdere og leverandører. Kun i kraft af gengældt tillid og accept opstår og opretholdes langvarige forbindelser. Desuden respekterer vi vores konkurrenter og glæder os over at krydse klinger med dem i en fair kappestrid.

Tillid og fremtid
Vores medarbejdere arbejder selvstændigt og under eget ansvar. Med den frie forretningsledelse skaber vi rum til, at de kan udvikle egne idéer, der kommer vores kunder til gode og sikrer vores fremtid. Vi har tillid til vores medarbejdere og glæder os over deres stabile og lange tilknytning til firmaet.

Ansvar for menneske og miljø
Vi giver tryghed og sundhed på arbejdspladsen højeste prioritet. Vi beskytter miljøet aktivt, idet vi bruger den nyeste teknologi. På denne måde tager vi hånd om vores medarbejderes sundhed, reducerer energiforbruget og tager vare på miljø og ressourcer.